kynologická organizace Havířov-Bludovice kynologická organizace Havířov-Bludovice kynologická organizace Havířov-Bludovice kynologická organizace Havířov-Bludovice
 základní kynologická organizace č.038 Havířov-Bludovice

NOVINKY

Nové upozornění pro ZKO-uzavření cvičišť a zrušení akcí

Vzhledem k vývoji nákazové situace v ČR  a prognózám tohoto vývoje,

ruším původní upozornění na uzavření cvičišť  do 24.3.2020,

stanovuji termín uzavření cvičišť na dobu neurčitou,tzn.,

že cvičiště budou uzavřena i po původně uvedeném termínu 24.3.2020.

Současně se ruší na dobu neurčitou všechny kynologické akce pořádané ČKS,ZKO,

chovatelskými kluby a ostatními kynologickými sporty.

Sledujte webové stránky a facebook pro nové informace.

                        Václav Kejř,předseda ČKS

Členská schůze ZKO 038

VÁŽENÍ ČLENOVÉ NAŠÍ ORGANIZACE,

Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ KARANTÉNY,

SE RUŠÍ Členská schůze,

naplánovaná 27.3.2020.

Hlavní program schůze bylo předání známek na rok 2020.

Kdo nutně potřebuje členskou známku,spojte se prosím

s Vladimírem Košťálem.

Děkujeme za pochopení.

Výběrový závod mládeže 2020

Výběrový závod mládeže se koná 2.5.2020.

Rozhodčí:Ing.Jiří Radovesnický+Jiří Čákora

Uzávěrka:18.4.2020(na pozdější přihlášky nebude brán zřetel!)

Propozice:

VS-Mládeže-PROPOZICE2020-čks

 

Přihláška-PROSÍM POZOR:

V průběhu března 2020,bude na stránkách ČKS,

k dispozici nový typ elektronické  přihlášky,

tak prosím vyplňte tuto verzi přihlášky.

Kontaktujte nás

Český kynologický svaz,
základní kynologická organizace č.038 Havířov-Bludovice

Kontaktní osoba
Vladimír Koštál 
tel.: +420 602 930 487
e-mail: assiry@volny.cz

Prostřední Bludovice 96
739 37  Horní Bludovice