základní kynologická organizace č.038 Havířov-Bludovice

Členská schůze

Na schůzi výboru  14.1.2024 se rozhodlo , že se 3.2.2024 svolává výroční členská schůze  v 17.00 hod. Proběhnou volby do výboru ZKO a budou vydány známky na rok 2024.

Odcházejí

K 31.12.2023 odcházejí z našich řad členové ZKO a kamarádi :

Je nám to moc líto . Děkujeme moc za práci, kterou jste pro naši ZKO udělali. Přejeme vám hodně štěstí.

Gabriela Drábiková  ( byla ve funkci revizor ) , odchází z rodinných důvodů.

Dušan Gula  odchází ,protože už s pejskem necvičí.

Večírek

Před koncem roku jsme se sešli jak členové naší ZKO tak i s přáteli z jiných ZKO, kteří se s náma rádi scházejí na různých akcích i na táborech. Večírek se moc vyvedl. Jídla a všeho bylo až moc,

všechno se nedalo pojíst, super zábava a taneček také nechyběl.

Kontaktujte nás

Český kynologický svaz,
základní kynologická organizace č.038 Havířov-Bludovice

Kontaktní osoba
Vladimír Koštál 
tel.: +420 602 930 487
e-mail: assiry@volny.cz

Prostřední Bludovice 96
739 37  Horní Bludovice