kynologická organizace Havířov-Bludovice kynologická organizace Havířov-Bludovice kynologická organizace Havířov-Bludovice kynologická organizace Havířov-Bludovice
 základní kynologická organizace č.038 Havířov-Bludovice

VÝBOROVÁ SCHŮZE

Dne 16.12.2018,t.j .tuto neděli,se koná výborová schůze v 17.30 hodin.

Blahopřání

Blahopřejeme  všem úspěšným členům naší organizace ke složení zkoušek.

Zdeněk Matula(RTW)…zkouška ZVV1

Vladimír Košťál(Borys)…zkouška IPO2

Zbigniew Jedzok(Elis)…zkouška IPO VO,ZPS1

Upozornění

TRÉNINGY OBRAN V ZIMNÍM OBDOBÍ:

JENDA VICIAN …Úterý od 15.00 hodin.

VLADIMÍR KOŠŤÁL…Sobota od 14.00 hodin.

Kontaktujte nás

Český kynologický svaz,
základní kynologická organizace č.038 Havířov-Bludovice

Kontaktní osoba
Vladimír Koštál 
tel.: +420 602 930 487
e-mail: assiry@volny.cz

Prostřední Bludovice 96
739 37  Horní Bludovice