kynologická organizace Havířov-Bludovice kynologická organizace Havířov-Bludovice kynologická organizace Havířov-Bludovice kynologická organizace Havířov-Bludovice
 základní kynologická organizace č.038 Havířov-Bludovice
Nové upozornění pro ZKO-uzavření cvičišť a zrušení akcí

Vzhledem k vývoji nákazové situace v ČR  a prognózám tohoto vývoje,

ruším původní upozornění na uzavření cvičišť  do 24.3.2020,

stanovuji termín uzavření cvičišť na dobu neurčitou,tzn.,

že cvičiště budou uzavřena i po původně uvedeném termínu 24.3.2020.

Současně se ruší na dobu neurčitou všechny kynologické akce pořádané ČKS,ZKO,

chovatelskými kluby a ostatními kynologickými sporty.

Sledujte webové stránky a facebook pro nové informace.

                        Václav Kejř,předseda ČKS

Kontaktujte nás

Český kynologický svaz,
základní kynologická organizace č.038 Havířov-Bludovice

Kontaktní osoba
Vladimír Koštál 
tel.: +420 602 930 487
e-mail: assiry@volny.cz

Prostřední Bludovice 96
739 37  Horní Bludovice